<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=442603945931956&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Nomin construction - Apr 24, 2018

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар болон NCD Group хамтран ХАБЭА-ын сургалт зохион байгууллаа

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас жил бүрийн 4-р сарыг ХАБЭА-н сар болгон зарлаж, энэхүү ажлын хүрээнд сургалт, сурталчилгаа, эрдэм шинжилгээний хурал зэрэг олон талт арга хэмжээг зохион байгуулдаг нь ажил олгогч нарт харилцан туршлага судлах, ХАБЭА-н талаар төрөөс баримталж буй бодлого, хяналтын асуудлаарх мэдлэгийг бататгах чухал ач холбогдолтой юм.


НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР БОЛОН NCD GROUP ХАМТРАН ХАБЭА-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР БОЛОН NCD GROUP ХАМТРАН ХАБЭА-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Уг аяны хүрээнд өнгөрсөн жил буюу 2017 оны 4-р сарын 28-нд "Ривер Гарден-2" төслийн талбайд туршлага солилцох талбайн сургалтыг Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, барилга угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй 40 гаруй аж ахуйн нэгжийн 100 гаруй Инженер техникийн ажилтнууд хамрагдаж байсан бол энэ жил 4-р сарын 18-нд "ХАБЭА-2018" сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалал, тусгай хяналтын хэлтэс, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс хамтран "Барилгын талбайд ХАБЭА-г хангах, болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, харилцан туршлага солилцох сургалт"-ыг NCD групп хамтран оролцож орон сууцны цогцолбор хотхон болох "Гарден сити" төслийн барилга угсралтын талбайд зохион байгууллаа.

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР БОЛОН NCD GROUP ХАМТРАН ХАБЭА-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Үзүүлэх сургалтанд Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын 226 аж ахуйн нэгжийн 400 гаруй ажил олгогч, барилгын инженер, ХАБЭА-н ажилтан хамрагдав. Сургалтаар ажил гүйцэтгэх үед ХАБЭА-г хэрхэн хангах, ажлын байранд гарч болох ослоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн үнэлгээг хэрхэн хийх, ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлсний ач холбогдол, NCD группийн төслийн видео танилцуулга, NCD группийн ХАБЭА-н үйл ажиллагааны онцлог, үр дүн, ач холбогдол, туршлагын талаар сонирхолтой илтгэлүүд тавигдаж, барилга угсралтын үйл ажиллагаатай нийт зочид танилцан харилцан туршлага солилцлоо.

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР БОЛОН NCD GROUP ХАМТРАН ХАБЭА-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР БОЛОН NCD GROUP ХАМТРАН ХАБЭА-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийтэлсэн Nomin construction