<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=442603945931956&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
Nomin construction - May 18, 2020

ТАНЫ МЭДЛЭГТ: Хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх 10 арга

“Төсөөлөн бодох чадвар ухаантай байхаас ч чухал” хэмээн Эйнштейн хэлж байжээ. Бүтээлч байдлыг хөгжүүлснээр багачууд бодол сэтгэхүй, бие махбод, нийгмийн чадварын хувьд бусдаасаа илүү болдог байна. Тэдний ирээдүйн амжилтыг тодорхойлох энэхүү чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

Хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх 10 арга

 1. ГАДАА ГАРГА: Гадаа тоглох нь хүүхэд хорвоотой танилцах, аливааг өөрийнхөөрөө харах боломжийг олгодог.

 2. 1.Гадаа гарга.
 3. ДЭЛГЭЦ ШИРТЭХ ХУГАЦААГ БУУРУУЛ: Утсаар тоглох, дэлгэц ширтэх хугацааг бууруулснаар хүүхдийн төсөөлөх сэтгэхүй ажиллаж эхэлдэг.

 4. 2.Дэлгэц ширтэх хугацааг бууруул
 5. ДҮРД ОРЖ ТОГОЛ: Айл гэр болох, хоол хийх, ямар нэг ажил хийж тоглох зэрэг нь хүүхдийн сэтгэлгээг задлахад тусалдаг байна.

 6. 3.Дүрд орж тогло
 7. ҮГЭН ТОГЛООМ ТОЛГО: Үг холбох, үг дуудах, үг санах, бичих зэрэг нь хүүхдийн тархийг ажиллуулдаг.

 8. 4.Үгэн тоглоом тогло
 9. УНШУУЛ: Хүүхэд өөрөө уншихаас гадна хүүхэдтэйгээ унших нь ч олон эерэг нөлөөтэй байдаг.

 10. ӨӨРӨӨР НЬ ҮЛГЭР ЗОХИОЛГО: Хүүхэд өөрийнхөө бодлоор зохион ярьж дадах нь өөрийгөө илэрхийлэх, харилцах чадварыг нэмэгдүүлдэг.

 11. 6.Өөрөөр нь үлгэр зохиолго
 12. ХӨДӨЛГӨӨНТЭЙ БАЙЛГА: Хөдөлгөөнт тоглоом, бүжиг, хөнгөн йога нь хүүхдийг идэвхжүүлдэг.

 13. 7.Хөдөлгөөнтэй байлга.
 14. ЭВЛҮҮЛДЭГ ТОГЛООМООР ТОГЛУУЛ: Төсөөллөөрөө аливааг бүтээх нь асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлдэг.

 15. 8.Эвлүүлдэг тоглоомоор тоглуул
 16. ӨӨРӨӨР НЬ ӨРӨӨГ НЬ ТОХИЖУУЛУУЛ: Өрөөндөө өөрийн орчныг бүрдүүлэх нь хүүхэд сэтгэн бодох бололцоог олгодог.

 17. 9.Өөрөөр нь өрөөг нь чимэглүүл
 18. ХӨГЖИМ СУРГА: Балчир наснаас эхлэн хүүхдийг хөгжимтэй ойр байлгах, хөгжих тоглуулж сургах нь сэтгэхүй, бүтээлч чадварын урт хугацааны эерэг нөлөөг амьдралд нь бий болгодог байна.

Эх сурвалж: https://shopbabychild.com/blogs/child-development/how-to-increase-creativity-in-kids

 

Нийтэлсэн Nomin construction