<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=442603945931956&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
NCD Group - Oct 29, 2020

НОГООН БАРИЛГА - дэлхийн барилгын салбарын шилжилт

Дэлхийн дулаарал болон цаг уурын шилжилтийг тэсч давах нэгэн шийдэл бол барилгын салбарын НОГООН шилжилт буюу Ногоон барилга гэдгийг дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч байгаа билээ. 

Ногоон барилгын анхны хөрөнгө оруулалт өндөр, ашиглалтын зардлыг нарийн тооцож гаргаагүй, энэ талаар хийгдсэн судалгаа туршилтын ажлууд ховор гэх мэт шалтгаанаас улбаалан хөрөнгө оруулагчид, хөгжүүлэгчид төдийлөн зориглож хэрэгжүүлдэггүй байсан цаг саяхан. 

Харин эдгээр бэрхшээлүүд нэгэнт ард хоцорч, харьцангуй энэ салбарыг дэмжих олон улсын хөтөлбөрүүдийн тоо олон болж дэлхий нийтээр Ногоон барилга -ыг уур амьсгалын өөрчлөлтийг тэсч гарах томоохон шийдэл мэтээр харах өнцөг нэмэгдсээр байна. 

green

Тэгвэл НОГООН БАРИЛГА энэ салбарт оролцогч талуудад хэрхэн өгөөжтэй талаар судлаачид, мэргэжилтнүүд доорх байдлаар дүгнэсэн байна. 

НОГООН БАРИЛГА БҮХИЙ ТӨСӨЛ Нь 

Барилга орон сууцны төсөл хөгжүүлэгч нарт

 • Нийгмийн хариуцлагын төсөл тул компанийн нэр хүнд, имиджийг өсгөнө.
 • Ногоон барилга бүхий төслүүд ирээдүйн чиг хандлага болсон тул эрэлт өснө.
 • Зах зээл дээр тухайн төслийн үнэ цэнэ урт хугацаандаа нэмэгдэнэ.
 • Төслийн барилгын элэгдэл хорогдол урт хугацаанд бага байна.

Оршин суугчдад

 • Эрүүл, чанартай амьдарна.
 • Цагаа зөв боловсон өнгөрүүлнэ.
 • Ашиглалтын зардал урт хугацаанд бага төлнө.
 • Амьдрах өртөг зарим хэсэгт хэмнэлттэй болж буурна.

Байгаль орчинд

 • Хүлэмжийн хийг бууруулна.
 • Уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулахад барилгын салбарын оролцоог хангана.
 • Нөөцүүдийг хэмнэсэн шийдэл болох тул байгалийн тэнцвэрийг хангахад чухал үүрэгтэй.
 • Агаарын бохирдлыг бууруулах бас нэгэн шийдэл болно.

НОГООН БАРИЛГА бүхий төсөлд орон сууц сонгох нь гэр бүлдээ оруулах үнэ цэнэтэй хөрөнгө оруулалт болохоос гадна нийгмийн хариуцлагын үүргээ биелүүлэх нэг хэсэг болсоор байх юм. 

 

 

 

Нийтэлсэн NCD Group