<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=442603945931956&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">
NCD Group - Oct 11, 2023

Starbucks глобал брэнд болсон туршлагаас

Өнөөгийн хурдацтай өөрчлөгдөж буй бизнес ертөнцөд олон талт байдал, оролцоо (D&I) нь  амжилтын гол хөдөлгөгч хүч болж байна. D&I-ийг чухалчлан үздэг компаниуд илүү тэгш, хүртээмжтэй ажлын орчинг бий болгоод зогсохгүй өрсөлдөх чадвараа олж авдаг. Олон талт байдал, оролцоог хүлээн авах нь зөвхөн хийх зөв зүйл төдийгүй урт хугацааны амжилт, тогтвортой байдалд хүргэж болох ухаалаг бизнесийн алхам юм.

Олон талт байдал, оролцоог хүлээн зөвшөөрсөн дэлхийн брэндийн нэгэн жишээ бол Starbucks юм. Starbucks нь ажилчдынхаа олон талт байдал, оролцоог дэмжих, түүнчлэн үйлчлүүлэгчдийнхээ туршлагад ихээхэн хүчин чармайлт гаргасан. Тэд олон талт байдлыг үнэлдэг бөгөөд хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэх нь тэдний амжилтанд маш чухал гэж үздэг.

Starbucks дотооддоо олон янзын авъяас чадварыг хөгжүүлэх, дутуу төлөөлөлтэй бүлгүүдэд манлайлах боломжийг олгох зорилготой бөгөөд тэд манлайллын олон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. Мөн Black Partner Network, Pride Alliance, Starbucks Women's Network зэрэг олон талт оролцоог хангах ажилтнуудын нөөц бүрдүүлсэн байдаг. Starbucks нь олон төрлийн ажиллах хүчийг ажилд авах, бүх ажилчдад тэгш боломж олгох амлалтаа илэрхийлсээр ирсэн. Тэд ажил дээрээ эмэгтэйчүүд болон өнгөт арьст хүмүүсийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх зорилт тавьж, ухамсаргүй хэвшмэл хандлагыг арилгах, хүртээмжтэй манлайллыг дэмжих сургалтын хөтөлбөрүүдийг нэвтрүүлсэн.

Гадагшаа чиглэсэн ажлуудын хувьд Starbucks олон талт байдал, оролцоотой холбоотой нийгмийн асуудалд байр сууриа баримталж ирсэн. Тухайлбал, тэд арьсны өнгө, тэгш бус байдлын тухай яриа өрнүүлэх зорилгоор "Хамтдаа уралдъя" аяныг эхлүүлсэн. Энэхүү кампанит ажил нь зарим шүүмжлэлд өртөж байсан ч Starbucks нийгмийн чухал асуудлуудыг шийдвэрлэх, тэдний эргэн тойронд яриа хэлэлцээг дэмжихэд бэлэн байгааг харуулсан.
Нэмж дурдахад, Starbucks нь өнгөт арьстнуудыг хөгжүүлэх үндэсний нийгэмлэг (NAACP), Гүтгэлгийн эсрэг лиг (ADL) зэрэг олон талт байдал, оролцоог дэмжихэд чиглэсэн байгууллагуудыг идэвхтэй дэмждэг. Тэд мөн өөрсдийн үйл ажиллагаанд олон талт байдал, оролцоог эрхэмлэдэг ханган нийлүүлэгчидтэй хамтран ажилладаг.
Starbucks компани нийгэмд олон талт байдал, оролцоог дэмжих үүрэг амлалтаа харуулсан. Олон төрлийн трэндийг сурталчилж, хүртээмжтэй орчинг бий болгосноор Starbucks нь олон талт байдал, тэгш байдлыг эрхэмлэдэг хэрэглэгчид дундаа нэр хүндтэй хүчирхэг брэндийг бий болгож чадсан. Starbucks н бизнесээ амжилттай удирдахад олон талт байдал, оролцоо гэдэгт доорх хэдэн зүйлийг ойлгож болох юм.

 
Инноваци ба бүтээлч байдал

Олон талт байдал, оролцооны хамгийн том давуу талуудын нэг нь олон янзын хэтийн төлөв, туршлага, санаануудыг ширээн дээр авчирч ажил хэрэг болгох явдал юм. Янз бүрийн гарал үүсэлтэй хүмүүс өөрсдийн бодол санаа, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх хүртээмжтэй соёлыг төлөвшүүлснээр компаниуд олон шинэлэг, бүтээлч шийдлүүдийг нээж чадна. Төрөл бүрийн багуудын өвөрмөц ойлголт, хандлагыг авч үзэн асуудлыг шийдвэрлэхэд нэгэн төрлийн бүлгүүдээс илүү сайн байдаг.

 Чадварлаг хүний нөөцийг олж авах, хадгалах

Олон талт байдал, оролцоог ханган хүлээж авах нь байгууллагын ур чадварын нөөцийг ихээхэн өргөжүүлдэг. Компаниуд хүртээмжтэй байдлыг нэн тэргүүнд тавих үед тэд өөр өөр гарал үүсэлтэй өргөн хүрээний олон төрлийн ажил горилогчдын сонирхлыг татах болно. Энэ нь тэдэнд олон төрлийн ур чадвар, туршлага, хэтийн төлөвийг олж авах боломжийг олгож, илүү баялаг, эрч хүчтэй ажиллах хүчийг бий болгодог. Нэмж дурдахад D&I-ийг үнэлдэг компаниуд ажилчдаа илүү сэтгэл ханамж өндөр байлгах хандлагатай байдаг. Учир нь янз бүрийн төлөөлөл бүхий ажилчид илүү үнэ цэнэтэй, хүчирхэг, ур чадвартай мэт санагддаг бөгөөд энэ нь ажилчдын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.


Илүү сайн шийдвэр гаргалт

Төрөл бүрийн багууд олон янзын хэтийн төлөвийг нэгтгэдэг бөгөөд энэ нь шийдвэр гаргах үйл явцыг илүү сайн болгоход хүргэдэг. Олон талын үзэл бодлыг авч үзвэл шийдвэр нь цогц, тэнцвэртэй, шударга байх магадлал өндөр байдаг. Төрөл бүрийн багууд болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, бэрхшээлийг урьдчилан таамаглах, өргөн хүрээний оролцогч талуудад нийцсэн бүтээлч шийдлүүдийг боловсруулахад илүү сайн чиглүүлж байдаг.


Хэрэглэгчийн оролцоо ба зах зээлийн багтаамж

Даяаршсан ертөнцөд бизнесүүд олон янзын гарал үүсэл, соёл бүхий үйлчлүүлэгчидтэй тулгардаг. Хэрэглэгчийн баазыг тусгасан олон төрлийн ажиллах хүчинтэй байх нь компаниудад үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээг илүү сайн ойлгож, тэдэнд тохирсон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгож чаддаг. Соёлын ялгааг хүлээн зөвшөөрч, үнэлснээр компаниуд илүү хүртээмжтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, маркетингийн стратеги боловсруулж чадна. Энэ нь хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үнэнч байдал, зах зээлд хүрэхэд хүргэдэг.


Нэр хүнд ба брэндийн дүр төрх


Олон талт байдал, оролцоог эрхэмлэдэг компаниуд нь зөвхөн шилдэг авьяастнуудыг татахаас гадна зах зээлд эерэг нэр хүндийг бий болгодог. Хүртээмжтэй байгууллагыг дэвшилтэт, нийгмийн хариуцлагатай, ирээдүйтэй гэж үздэг бөгөөд энэ нь брэндийн нэр хүндийг өсгөж, тэдний үнэт зүйлд нийцсэн үйлчлүүлэгчдийг татах боломжтой юм. Олон талт байдал, хүртээмжтэй компанийн хүчтэй нэр хүнд нь компанийг өрсөлдөгчдөөс нь ялгаж, зах зээл дэх байр сууриа бэхжүүлэхэд тусална. 

Олон талт байдал, хамаарал нь зүгээр нэг рекламны үгс байхаа больсон; Эдгээр нь амжилттай бизнесийн стратегийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Хүртээмжтэй соёлыг төлөвшүүлснээр компаниуд инновацийг хөгжүүлэх, шилдэг авьяастнуудыг татах, илүү сайн шийдвэр гаргах, брэндийн нэр хүндээ өсгөх олон талт байдлын хүчийг ашиглаж чадна. 

New Call-to-action